Beach fun at The Thailand International Boat Show in Phuket
หุ้นส่วนและผู้สนับสนุนของเรา
หุ้นส่วนและสื่อ

หุ้นส่วนและผู้สนับสนุนของเรา

สื่อและสื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยโปรโมทงานนี้ ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดใหม่ สื่อพันธมิตรสำหรับงานนี้กำลังได้รับการสรุป ขอให้ทุกท่านรอชมตรงนี้!

เจ้าภาพสถานที่

ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการ

หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน

พันธมิตรท้องถิ่น

โรงแรมที่เป็นพันธมิตร

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

Total: