Beach fun at The Thailand International Boat Show in Phuket
หุ้นส่วนและสื่อ
หุ้นส่วนและสื่อ

หุ้นส่วนและสื่อ

สื่อและสื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยโปรโมทงานนี้ ให้เข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดใหม่ สื่อพันธมิตรสำหรับงานนี้กำลังได้รับการสรุป ขอให้ทุกท่านรอชมตรงนี้!

เจ้าภาพสถานที่

ผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการ

VIP LOUNGE PRESENTING SPONSOR

ผู้จัดหาสินค้าและบริการอย่างเป็นทางการ

สื่อพันธมิตร

พันธมิตรท้องถิ่น

องค์กรการกุศลที่เข้าร่วมการสนับสนุน

ประชาสัมพันธ์และการตลาด

Total: