ทำไมจึงต้องมางานนี้

การประชุม ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล โบ้ท โชว์

ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล โบ้ท โชว์ จะเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการเดินเรือที่สำคัญเพื่อมาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจแก่ผู้ชม รอติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้!
Total: